Geluidsisolatie voor klimaatinstallaties

Wij hebben een compleet pallet aan voorzieningen om warmte en koude machines akoestisch te verbeteren naar de omgeving en richting het eigen gebouw.

Geluidsisolatie voor installaties

Door steeds dichtere bebouwing ontstaat er vaker overlast van klimaatinstallaties. Zeker voor grotere gebouwen zijn dit vaak flinke apparaten met een fors geluidsvermogen die zonder akoestische maatregelen niet aan de wetgeving voldoen. Dit kan zowel naar buren, als de bewoners het geval zijn.

Voorkomende problemen:

Overlast bij buren, overlast in de eigen woning(en) door luchtgeluid en trilling overdracht door de constructie van het gebouw.

beschikbare oplossingen:
  • Geluidschermen rondom de installatie om de geluidsoverdracht naar de omgeving te verminderen en geluid dicht bij de bron te absorberen.
  • Geluidsisolerende omkasting voor compressor of warmtepomp. Hiermee wordt de geluidsbron effectief gereduceerd. Bij grotere installaties kan het ook zinnig zijn alleen de compressor deel te omkasten.
geluidsomkasting van de compressoren met uitneembare panelen
  • Trillingsisolatie van de opstelling: door het toepassen van trillingsdempers eventueel in combinatie van een contragewicht contactbruggen in het gebouw opheffen.

Uiteraard is elke praktijksituatie weer net anders, onze specialisten kunnen u hierbij helpen de juiste keuzes te maken.